V roce 2017 jsme pomohli zahájit nebo restartovat 34 podnikatelských záměrů a firemních projektů.

Chcete také RE-START?

V roce 2017 jsme re‑startovali zisky a úspěch v 18 obchodních týmech.

Chcete také RE-START?

V letošním roce proběhlo již 65 osobních konzultací v oblasti životních a podnikatelských změn.

Chcete také RE-START?

Chcete RE-START ve firmě, managementu nebo obchodním týmu?

Kontaktujte nás

Chcete RE-START v profesním nebo osobním životě?

Kontaktujte nás

Chcete RE-START ve sportovní nebo profesní kariéře?

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.

KONTAKT